Onderhoudsplan / Onderhoudsabonnement

1. Berekening van het onderhoudsplan
Het onderhoudsbedrijf berekent de kosten van het onderhoudswerk voor de komende jaren.
Het totaal van de kosten wordt gedeeld door 10.
Jaarlijks betaalt de opdrachtgever per maand of kwartaal.
dus een tiende deel van de totale onderhoudskosten.
Helder en duidelijk zonder verborgen kosten.

2. Jaarschema
In het jaarschema staat exact aangegeven in welk jaar bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd.

3. Kleurenschema
Vooraf wordt het kleurenschema overeengekomen, zodat u verzekerd bent van de juiste , kleurstellingen voor uw gehele abonnementsperiode.

4. Technische omschrijving
Handelingen staan duidelijk en goed leesbaar omschreven.

U weet precies welke handelingen dienen te worden uitgevoerd. , ALPHA onderhoud zorgt ervoor dat uw omschrijving altijd overeenkomt met de gegevens die de uitvoerende partner heeft.

Op het onderhoudsabonnement zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn beschikbaar op deze site in een pdf document.

Onderhoudsabonnement

De eertse betaling door de klant in het kader van het onderhoudsabonnement vindt plaats na 4 weken na voltooing van complete schilderbeurt voorafgaande aan onderhoudsabonnement Bij jaarbetaling vindt in de daarop volgende jaren van het onderhoudsabonement betaling door de klant telkens voor 17 juni van dat jaar plaats.

Bij betaling per maand respectievelijk per kwartaal vindt,na de eerste betaling door de klant maandelijks respectievelijk per kwartaal plaats.

Werking van het Onderhoudsplan

1. U meldt zich aan bij het onderhoudsbedrijf.

2. Het onderhouds maakt een technisch advies van een stappenplan.

3. Het technisch advies wordt verwerkt in een aanbieding voor een Abonement.

4. In overleg met uw onderhoudsbedrijf bepaaldt u het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden.

5, Jaarlijks vindt er controle, onderhoud of herschilderwerk plaats van de woning. Tijdens de herschilder-en onderhoudsbeurten wordt de woning opnieuw geschilderd en worden beschadegingen bijgewerkt.

6. Na afloop de overeegekomen periode heeft u de gelegenheid om het abonnement te verlengen.


OFFERTE AANVRAGEN

OFFERTE / MEERJARENPLAN

OVERIGE VRAGEN / INFOVoordeel met de winterschilder
In de maanden november t/m februari ontvangt u speciale winterschilder korting op binnen schilderwerk.
Lees meer over de winterschilder..


Alpha Onderhoud
Algemene voorwaarden